Više slika odjednom

Sačuvaj

Sačuvano od - 14 osobe

Omogućili smo vam da postavite više slika odjednom umesto jednu po jednu.
Kliknite na polje “Dodaj Sliku” i na vašem kompjuteru nadjite slike oglasa.
Obeležite ih sve mišom, potvrdite i pričekajte da se učitaju.

Nema ključnih reči

221 ukupno, 1 danas

  

221 ukupno, 1 danas

Objavi komentar

Morate biti prijavljeni da objavite komentar.